Neuropsykologisk undersøgelse

Der kan henvises til neuropsykologisk undersøgelse i forbindelse med:

-  Beskrivelse af intellektuelle ressourcer ved afdækning af arbejdsevnen herunder vurdering af indlæring og hukommelse, overblik m.m.

-  Undersøgelse for mistanke om demens, fx efter mangeårigt alkoholmisbrug, udsættelse for organiske opløsningsmidler, tidlige stadier af alzheimers syge, blodpropsdemens m.m.

-  Udredninger mhp. afklaring af om hjerneskade eller psykiatriske lidelse er årsag til problemer med tilknytning til arbejdsmarkedet.

-  Vurdering af intellektuelle eller adfærdsmæssige følger efter hjerneskader, fx efter blodpropper i hjernen (apopleksi), slag mod hovedet (kranietraumer), stofskiftelidelser m.m.

-  Bestemmelse af intellektuel funktion hos unge og voksne med svage ressourcer – i forbindelse med overvejelser om uddannelse, revalideringsplanlægning el. pension.

-  Kortlægning af intellektuelle færdigheder hos unge med (mistanke om) tidligt erhvervet hjerneskade i forbindelse med erhvervsafklaring, pædagogiske tiltag, revalidering eller pension.

-  Vurdering af intellektuelle, adfærdsmæssige eller personlighedsmæssige ændringer efter hjerneskade som led i erstatningssager.

-  Vurdering af kognitive vanskeligheder som led i etablering eller revision af genoptrænings planer for hjerneskadede.

Der bedes følge et kort oplæg af årsagen til undersøgelsen samt vedlægges de relevante  sagsakter med henvisningen. Patienten skal være indforstået og motiveret for at deltage i undersøgelsen.