Tilbageslusning til arbejdsmarkedet

En stor gruppe patienter, som har haft mindre blodpropper (apopleksi), forbigående iltmangeltilstande i hjernen (TCI) eller alvorlige hjernerystelser, har vanskeligt ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Denne gruppe patienter har ikke så omfattende vanskeligheder, at de har behov for en tværfaglig træningsindsats på et hjerneskadecenter.

Ofte kan man med en kortvarig neuropsykologisk støtte, i samarbejde med arbejdsplads og sagsbehandler, få dem tilbage på arbejdsmarkedet – eller få afklaret om der vil være behov for et længerevarende neuro-rehabiliteringsforløb.

Forløb og intensiteten af indsatsen vil blive aftalt efter vurdering af sygehistorie, eventuel neuropsykologisk undersøgelse og visiterende samtale.