Specialiseret rehabilitering af hjerneskadedeEnkelte forløb med hjerneskadede er særligt komplicerede – enten pga omfattende kognitive skader eller kognitive skader med samtidige adfærdsmæssige eller psykiatriske symptomer.

I de enkelte kommuner vil man møde disse patienter så sjældent, at det kan være svært at have ajourført specialviden på området.

Der er mulighed for at deltage i behandlerkonferencer allerede i hospitalsfasen, ved udskrivning eller senere i forløbet. Graden af indsats aftales i samarbejde med bevilligende instans.