Supervision

Der ydes fx individuel- eller gruppesupervision indenfor følgende områder: 

  • Specialinstitutioner for unge- og voksne med tidligt erhvervede hjerneskader.
  • Institutioner for voksne med senhjerneskader.
  • Kommunale genoptræningscentre.
  • Hospitalsafdelinger for akut opståede hjerneskader.
  • Institutioner for voksne med fremadskridende hjernesygdomme, fx demensafsnit.

Psykologer der arbejder indenfor gerontopsykologiske eller gerontopsykiatriske område.

Supervision er ved specialist i neuropsykologi Henrik Valentin Mortensen